Hallitus sopi viime viikolla valtiontalouden menokehyksestä tälle vaalikaudelle. Peruslinjana on toteuttaa hallitusohjelmaan kirjatut merkittävimmät tulonsiirrot heti hallituskauden alkupuoliskolla. Keskeisimmät veroratkaisut seuraavat myöhemmin perässä. Talouden vakautta pyritään ylläpitämään ja taloustilanteen ylikuumenemista rajoittamaan vastuullisella meno- ja veropolitiikalla.
Hallituksen kehysriihen päätöksiä tutkaillessa voi huomata jatkuvuuden, jonka Keskustan läsnäolo hallituksessa on saanut aikaan. Monet nyt tehdyt päätökset ovat hyvin linjassa pääministeri Matti Vanhasen ykköshallituksen toimien kanssa. Kohdentamalla määrärahoja oikealla tavalla, keventämällä valikoidusti veroja sekä tekemällä rohkeasti rakenteellisia muutoksia, vahvistetaan edelleen työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden toimintaa sekä alennetaan rakenteellista työttömyyttä.
Viime hallituksen aikana hallitus ryhtyi voimakkaisiin toimiin kuntatalouden parantamiseksi ja sama linja saa jatkoa. Valtionavut kuntien peruspalveluiden rahoittamiseen tulevat kasvamaan neljän vuoden aikana 822 miljoonalla eurolla. Tehdyillä päätöksillä tavoitellaan valtion ja kuntien välisen tulo- ja menojakauman tasoittamista. Pitkällä tähtäimellä Lapin kuntien kannalta on keskeisen tärkeää onnistua vuonna 2010 voimaan tulevassa valtionosuusuudistuksessa.
Köyhän asiaa ei ole unohdettu, vaikka oppositio yrittää kovasti toista todistaakin. Pienituloisten aseman parantaminen on aina ollut satavuotiaalle Keskustalle tärkeää. Tähän linjaan sopii hyvin viime vaalikaudella alkanut opiskelijoiden taloudellisen aseman parantaminen, joka saa jatkoa 1.1.2008 opiskelijoiden omien tulorajojen nostamisella 30 prosentilla ja opintorahan korottamisella 15 prosentilla syyslukukauden alusta vuonna 2008. Kansaneläkkeisiin tehdään puolestaan 20 euron tasokorotus vuoden 2008 alussa. Samaan aikaan voimaan tulevan kuntien kalleusluokituksen poistumisen johdosta kansaneläke nousee isolla osalla vielä tämän lisäksi 20 eurolla kuukaudessa.
Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta nostetaan 1.1.2008 lukien 10 eurolla kuukaudessa ja lapsilisiä korotetaan 10 eurolla kuukaudessa kolmannesta lapsesta alkaen 1.1.2009. Vähimmäis-, äitiys-, isyys-, ja vanhempainrahat sekä sairauspäivärahojen vähimmäistaso korotetaan työmarkkinatuen tasolle 1.1.2009 alkaen. Päätös on taloudellisesti merkittävä juuri kaikkein pienimmissä tulonsaajaryhmissä oleville. Isyysvapaata pidennetään kahdella viikolla vuonna 2010, joka sekin vie perhepolitiikkaa oikeaan suuntaan.
Lappilaisittain kehysriihen tuloksiin on oltava tyytyväinen. Hallitus on sitoutunut muun muassa turvaamaan puun saannin sekä aloittamaan saamelaiskulttuurikeskuksen rakentamisen Inariin. Lisäksi puolustusmäärärahoja on tarkoitus nostaa, mikä tuo turvaa Lapille tärkeille puolustusvoimien yksiköille.

Janne Seurujä r vi, kesk.