Kuntaliitoksessa valtaansa menettäneet rovaniemeläiset poliitikot eivät tyytyneet vain surkuttelemaan päätösvallan siirtymistä virkamiehille. Vain vuoden ikäisen Suur-Rovaniemen hallinto- ja johtosääntö on pistetty jo uusiksi ja valtaa palautettu isännille ja emännille. Valtuusto siunasi uudet säännöt toisen vuoden ensimmäisessä kokouksessaan. Sen suomin valtuuksin valtaa palautetaan nyt takaisin luottamushenkilöille.

Seuraavassa vaiheessa taidetaan joutua puntaroimaan vielä tarkemmin sitä, kuka mistäkin lopulta päättää. Tähän viittaa teknisen lautakunnan viime viikkoinen päätös. Kaapin paikka taisi siirtyä liikaakin, kun lautakunta rustasi ylemmän toimielimen, kaupunginhallituksen, päätöksiä uuteen uskoon. Lautakunta nipisti virkamiehiltä siivun hankkeiden päätäntävallasta itselleen. Ja kaavoituspäälliköltä se vei erityisoikeuden päättää asemakaavan tai asemakaavan muutoksen vireilletulosta.

Yritys ainakin on hyvä, ymmärrettävä ja kannatettava. Jos valtaa ei ole, se on otettava. Mutta johtavatko muutokset mihinkään, se jää nähtäväksi. Ja jääkö teknisen lautakunnan päätös ns.nahkapäätökseksi.

Muun muassa kaupunginlakimiehellä Pekka Lemmetyllä on aivan eri käsitys siitä, mikä on nokkimisjärjestys. Hänen mielestä alemmalla toimielimellä ei ole oikeutta puuttua ylemmän päätöksiin. Ja toinen asia on, että lautakunta voi aina puuttua sellaisiin virkamiestensä päätöksiin, joiden se katsoo ylittävän kaupunginhallituksen antamat valtuudet.

Kaapin paikat ovat selvästi vielä haussa, uudesta hallintosäännöstä huolimatta. Tai sen ansiosta.