Tartossa toimiva Viron valtion ilmailuopisto aloittaa lennonjohtajien koulutuksen Rovaniemellä ensi vuoden alussa. 

Ilmailuakatemiasta on tarkoitus kehittää Rovaniemelle kansainvälinen ilmailualan opetus- ja tutkimuslaitos, josta voidaan väitellä tohtoriksi asti. 
Rovaniemen kaupunki allekirjoitti asiaa koskevan aiesopimuksen Tartu Aviation College:n kanssa keskiviikkona. Ilmailuopiston rehtorin, tohtori Villu Mikitan ja kaupunginjohtaja Mauri Gardinin allekirjoittaman sopimuksen mukaan opetusta annetaan Rovaniemellä ja Tartossa, jossa annetaan muun muassa simulaattorikoulutusta. 
TAC ja Rovaniemen kaupunki sitoutuvat pitkäjänteiseen keskinäiseen yhteistyöhön koulutuksen vakiinnuttamiseksi ja kehittämiseksi Rovaniemellä. Ne aloittavat välittömästi yhteisen suunnittelun lennonjohdon koulutusyksikön, Arctic Air Traffic Management Academyn (AATMA) perustamiseksi läheisessä yhteistyössä Lapin yliopiston ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa. 
Rovaniemen ilmailuakatemiassa voi jatkossa suorittaa lennonjohtajan lupakirjan ja sen rinnalla voi opiskella Lapin yliopiston avoimessa yliopistossa ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä ilmailualaa tukevia aineita. Koulutus kestää kolme vuotta.
Ilmailuakatemiaan opiskelemaan hyväksytään opiskelijoita Suomesta ja ulkomailta hakemusten ja soveltuvuustestien kautta. Opetus Ilmailuakatemiassa tapahtuu englannin kielellä. Vuoden 2008 alussa alkavaan koulutukseen otetaan 8-16 opiskelijaa. Opetustilat ovat Lapin yliopistossa. 
Ilmailuakatemiasta valmistuneet saavat lennonjohtajan lupakirjan ns. opiskelijatasoisena. Työharjoittelujakson jälkeen opiskelija saa lennonjohtajan lupakirjan, joka on EU-määräysten mukainen.