Rovaniemeläisten erityisenä mielenkiinnon kohteena ollut Ounasvaaran mökkikylähanke etenee näennäisestä hiljaiselosta huolimatta. Kaavoituspäällikkö Jorma Korvan mukaan hanke ei ole kuitenkaan tulossa päättäjien puntaroitavaksi vähintään vuoteen. Yhtä lailla intohimoja herättävä Länsilaita ei Korvan mukaan ole tällä hetkellä lainkaan suunnittelussa. Sen sijaan tutkinnan alla koko ajan on uusien alueiden rakentaminen.

”Mökkikylän osalta ollaan vasta alkuvaiheessa, sillä meneillään on maakuntakaavan muuttaminen. Yleiskaavaa ja asemakaavaa pitää myös muuttaa”, Korva sanoo. 
Hänen mukaan suunnittelutarjouspyynnöt on lähetetty viidelle konsulttitoimistolle. Sisäänjättö on ennen juhannusta, jonka jälkeen luonto- ja maisemaselvitystyöt pääsevät käyntiin.
Korvan mukaan kokemus on osoittanut, että kaavan muuttamisessa menee noin vuosi. Arvion mukaan mökkikylä ei siten ole päättäjien arvioitavana vasta kuin aikaisintaan ensi kesänä. 
Länsilaidan asuntoalueen suunnittelusta kaavoituspäällikkö sanoo, että sitä ei ole käynnissä. Sen hän kuitenkin myöntää, että ilmeisesti tulevaa budjettia koskevissa neuvotteluissa on keskusteltu myös vaaran länsilaidan maa-alueen arvosta tonttimaana.
Aikoinaan runsaasti keskustelua herättänyt Ounasvaaran Länsilaita oli Rovaniemen yleiskaavassa 2015 aina viimeiseen valtuuston käsittelyyn saakka. Se kuitenkin poistettiin yleiskaavasta lokakuussa 2002.

Mökkikylä onkin
hirsirivitalokylä

”Ylläksen keisariksikin” mainittu hotelli- ja matkailualan yrittäjä Pertti Yliniemi on hakenut omistamansa Sky Hotellin läheisyydestä Ounasvaaralta kaavamuutosta ”150-200 majoitusyksikön” rakentamista varten. Kaavaa muutettaessa huomiodaan myös Hilkka Kutilan tarpeet; hän on asiamiehensä välityksellä hakenut muutosta 25 mökin rakentamiseksi. 
Jorma Korvan mukaan ”majoitusyksikköjen” lukumäärät ja suuruudet täsmentyvät kaavan valmistumisen aikana. Mistään pienistä mökeistä ei kuitenkaan ole kysymys, vaan puhe on ollut useamman asunnon sisältävistä hirsirivitaloista. 

Opiston ja hotellin
välikin kiinnostaa

Ounasvaaran rakentaminen kiinnostaa Rovaniemen kaupunkia. Seuraavaksi selvitetään, voidaanko Lapin urheiluopiston ja Sky Hotellin välisen tien varsi täyttää ja miten.
Hotellin alapuolelle tienvarteen on jo kaavoitettu 22 mökkiä, joista pääosa on myös rakennettu ja käytössä.