Teollisuus leikkii ihmisten terveydellä

Teollisuus pyörittää pientä ihmistä tullen mennen. Vaarallisimpia esimerkkejä voisivat olla umpiluupäisen autohurjastelun suosiminen ja vaalean vehnän
syöttäminen.
Lääketeollisuus on myös leikissä mukana entistä kovemmin panoksin. Viime vuosina on ihmiselle määrätty antibiootteja turhan takia ja nyt alettu syöttää muun muassa kolestrolilääkkeitä.
Kolestrolilääkitys on siinä mielessä mielenkiintoista,että ko. lääkkeen kysyntää lisätään raja-arvosuosituksia tiukentamalla. Periaatteessa suositukset johtavat siihen, että kaikki suomalaiset ”joutuvat”niitä syömään.
Tällä hetkellä ilmeisesti meillä on ko. konaiskolestroli keskimäärin 5,5 luokkaa ja suositus alkaa hipoa neljää. Toisaalta rasvatonkaan elimistö ei ilmeisesti toimi hyvin, sillä väitetään muun muassa aivojen tarvitsevan pehmeitä rasvoja.
Lääketieteeltä kaivataan perusteltuja vastauksia, mutta missä on rehellinen, puolueeton lääketieteen edustaja? Sellainen ei mitä ilmeisimmin toimi terveyskeskuksessa.

Kari Nojonen
Rovaniemi

Syyllisiä ja syyttömiä

Siinäpä kaksi ystävää, joiden tulkinnoissa on oltava tarkkana, että ei mene ”halpaan”. Sillä kun puhutaan asiallisuudesta ja todenperäisyydestä, niin siinä ei pädekään poliitikon, kirjoittajan tai ohjelmatoimittajankaan moraali, vaan kysymyksessä on lukijan tai kuulijan yliherkkyys ottaa vastaan, jota voi hyvällä syyllä harhaisuudeksikin sanoa.
Laki toteutuu silloin kun on kuultu molempia osapuolia ja todistajia. Päätökset, jotka luetaan tältä pohjalta, on joko syytön taikka syyllinen.
Otetaanpa joitakin niin painettuja kuin Lapin radiostakin kuultuja asioita, joiden todenperäisyys nyt jälkeenpäin on todettu hieman kummaksi. Päivän jutuksi Lapinradio uutisoi ns. kaupunki-kiinteistö kauppoihin 20.10.2006 ja 23.10.06 vastaavan ohjelmatoimittajan jutun, jossa annettiin ymmärtää, että tuon kiinteistöoy :n toiminnoissa on vuosien saatossa puuhasteltu tavalla, joka ei toimittajaa miellyttänyt.
Samasta asiasta sitten Lapin ykköslehti pani vähän paremmaksi jutussa, jossa mainittiin kaupunkikiinteistöjen toimitusjohtaja jo nimeltä. Ja että yhtiössä on pidettävä erityinen tilintarkastus, että saadaan mahdolliset sisäpiirikaupat tietoon ja jotka ei sitten olekaan osakeyhtiölain vastaisia. Tilintarkastus annettiin ulkopuolisille tarkastajille, että siitä tulee varmasti pitävä.
Tämä tarkastus saattaa muutamille ”rehellisille kepulaisille” tuoda toisenlaista tietoa siitä, miten Suomen laissa käsitellään osakeyhtiölakia niin kuin sitä yrityksissä lain mukaan on käsiteltävä. Eikä esimerkiksi niin kuin jonkin ylikypsän poliitikon moraali sen tulkitsee.
Toinen asia, jolla ns. rumpupoliitikot pääsivät julkisuuteen, oli Rovaseutukuntayhtymä, joka oli harhaisten epäilijöiden syytelistalla ja ajojahdin kohteena. Kuntayhtymänhallituksen puheenjohtaja ja silloinen toiminnanjohtaja ristiinnaulittiin ennakkoon vainoharhaisesti, syyttömät ihmiset! Ja miten tässä asiassa lopuksi on käymässä, se on tiedossa, mutta ei tuossa kaikki.
Siinä lyhyesti syyllisistä ja syyttömistä. Mutta kyllä on ihmeteltävä, että mistä nämä asiat saavat alkunsa, sillä ei ne itsestään lähde. Vainoharha on johtajien sairaus jo historiasta tutkittuna joten jo Napoleon, Hitler, eivät todistettavasti olleet henkilökuvauksen mukaan oikein yhteistyö haluisia.

Raimo Tuuliainen
Rovaniemi

Sitovat kansanäänestykset käyttöön

Nurmon kunnanvaltuusto päätti 21.5. yhden äänen enemmistöllä kunnan liittämisestä Seinäjokeen. Kuukautta aiemmin Nurmon kunnan asukkaat äänestivät neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä kuntaliitoksesta. Selkeä enemmistö, 63,1 prosenttia äänesti kuntaliitosta vastaan. Äänestysprosentti oli 72,1.
Nurmossa tehty päätös osoittaa selkeän puutteen nykyisessä lainsäädännössä. Kunnanvaltuusto voi päättää järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys vai ei. Jos se järjestetään, valtuusto voi päättää sen tuloksesta riippumatta mitä tahtoo. On saavutettu kunnallisen demokratian irvikuva.
Jos demokratia eli kansanvalta otetaan tosissaan, se merkitsee sitä, että kansalaiset saavat oikeasti päättää asioista. Silloin kansalaisten enemmistön kanta on ratkaiseva riippumatta siitä, mitä mieltä edustuksellista valtaa käyttävät ovat.
Aidon demokratian toteuttamiseksi olisi otettava käyttöön sitovat kunnalliset ja valtakunnalliset kansanäänestykset. Olisi myös määriteltävä, minkä verran on kerättävä allekirjoituksia, jotta kansanäänestys on järjestettävä ilman eduskunnan tai kunnanvaltuuston päätöstä.
Merkittävä asia on myös se, että kansanäänestysten tulee olla reiluja. Demokratiaa ei ole se, että kansalaiset tai kuntalaiset saadaan jollekin kannalle ohjaamalla kansalaismielipidettä epätasapuolisen medianäkyvyyden tai puolueellisen kampanjarahoituksen tai ”väärien” mielipiteiden syrjinnän avulla.
Näitä kaikkia keinoja käytettiin ennen neuvoa-antanutta kansanäänestystä EU-jäsenyydestä vuonna1994.
Täydellisyyteen ei kansanvallan toteuttamisessa päästä, mutta jo sen toteuttamisen suunta on tärkeä. Suomessa on kuljettu pitkälle yhä näennäisempään demokratiaan. Kuinka pitkälle meitä kuljetetaan, riippuu siitä, kuinka kauan kansalaiset suostuvat alistumaan. Tuskin kovin kauan.

Antti Pesonen
puheenjohtaja
Itsenäisyyspuolue